Petiční stánky

Ano, petiční stánek může být téměř kdekoliv. Ale pozor! Jenda ho použil jako politickou agitku převlečenou za petici. Takže, co říkáte Jendovu petičnímu stánku:

  • na pohřbu herce pana Abrháma
  • před volebními místnostmi
  • na dětských dnech
  • na benefičních koncertech

Zejména narušování voleb v den jejich konání je pomyslným dnem a ubohým činem. Hyenismus je pak otravování na pohřbu osobnosti. Paradoxní a příznačné je, že ani tyto ubohé akty nepomohly Jendovi získat potřebný počet 100 tisíc hlasů.